Tillgänglighetsredogörelse

Landskrona stad står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna webbplats är delvis förenlig med lagen om digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från linc-hybrid.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via vår e-tjänst.

Svarstiden är 10 dagar, men oftast får du svar tidigare.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Problem för dig med nedsatt synförmåga

På mobila enheter går det i vissa webbläsare inte att zooma. Du kan med hjälp av webbläsarens inställningar öka textstorleken.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en gjort en självskattning (intern testning) och automatiska tester av linc-hybrid.se.

Senaste bedömningen gjordes den 2 april 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 april 2024.

Sidan publicerad: 16 januari 2024